บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ซ่อมพื้นห้องน้ำรั่วซึม แก้ปัญหาอย่างไรดี ? ถ้าหากบ้านของคุณกำลังประสบกับปัญหาห้องน้ำบริเวณชั้น 2 เกิดการรั่วซึม นั่นคือสัญญานเตือนให้ได้รู้ว่า กาวยาแนวเสื่อมสภาพ หรือช่างใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน เพราะฉะนั้นถึงเวลาซ่อมแซมพื้นห้องน้ำโดยด่วน!

เพราะถ้าหากปล่อยเอาไว้นานเกิดไป อาจเกิดความเสียหายที่บานปลาย อีกทั้งเสี่ยงต่อการเสียค่าใช้จ่ายที่สูงมากอีกด้วย เพื่อยับยั้งไม่ให้การรั่วซึม กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต ควรทำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ และซ่อมแซมแก้ไขเป็นการด่วน

ปัญหาห้องน้ำชั้นสองรั่วซึมเกิดจากอะไร ?

ก่อนทำการซ่อมแซมบริเวณบ้านที่ได้รับความเสียหาย เจ้าของบ้านควรรู้ถึงที่มาของปัญหา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำสอง โดยหลักๆ เหตุผลที่ทำให้พื้นห้องน้ำชั้นสองเกิดการรั่ว มีดังนี้

– เกิดจากขั้นตอนการเจาะท่อที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยช่างส่วนใหญ่จะนำเศษกระดาษมาอุดบริเวณที่เป็นช่องว่าง จากนั้นใช้ปูนซีเมนต์เทอุดรอบท่อ จึงทำให้เกิดการรั่วซึมได้ง่าย
– การออกแบบห้องน้ำที่ไม่มีแยกพื้นส่วนที่เปียกและส่วนที่แห้ง หรือเกิดจากการคำนวนความลาดเอียงที่ผิดพลาด
– เลือกใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงเลือกใช้กระเบื้องที่ผิดประเภท
– ช่างไม่มีความชำนาญ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดตามมาในภายหลัง
– ช่างไม่ใช้กันซึม มีส่วนทำให้เกิดการรั่วซึมได้ง่ายบริเวณพื้นห้องน้ำ
– เกิดจากกาวยาแนวเสื่อมสภาพ เนื่องจากห้องน้ำผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนาน ซึ่งหากกาวยาแนวตามร่องกระเบื้องเสื่อมสภาพ ก็มีส่วนทำให้พื้นห้องน้ำเกิดการรั่วซึม
– ใช้ยาห้องน้ำในการทำความสะอาด จึงมีส่วนให้ยาวแนวสึกร่อน โดยเมื่อน้ำซึมผ่านร่องยาแนวไปสะสมอยู่ใต้พื้นกระเบื้อง หรือซึมผ่านรอยแตกร้าว ก็ทำให้เกิดการรั่วซึมลงมายังบริเวณชั้นล่าง

สำหรับปัญหาพื้นห้องน้ำรั่วซึมลงมาชั้นล่างสามารถแก้ไขได้ โดยลอกยาแนวที่เสื่อมสภาพออกให้หมด จากนั้นทำความสะอาด และรอให้ความชื้นระเหยออกมาให้มากที่สุด จากนั้นใช้ปูนยาแนวอุดบริเวณร่องยาแนวกระเบื้อง แต่ถ้าอยากแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปแบบไร้ร่องรอย สามารถแก้ไขได้ดังวิธีต่อไปนี้

1. สกัดกระเบื้องและปูนทรายปรับระดับออกให้หมด
2. ตรวจสอบรอยแตกร้าวว่ามีบริเวณใดบ้าง จากนั้นทำการซ่อมแซมด้วยปูนซ่อมโครงสร้าง
3. เลือกชนิดกระเบื้องให้เหมาะสม โดยกระเบื้องสำหรับห้องน้ำต้องเป็นชนิดที่ดูดซึมน้ำต่ำ
4. ทำการซ่อมแซมพื้นกระเบื้องที่แตกร้าว ซึ่งถ้าหากเกิดรอยแตกร้าวที่สาหัส แนะนำให้ปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียด เพื่อการซ่อมแซมที่สมบูรณ์
5. ทำความสะอาดให้เรียบร้อย เมื่อทำการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อย

ถ้าอยากไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเดิม เพียงใช้ผลิตภัณฑ์จระเข้ ก็พร้อมปกป้องทุกการรั่วซึม ของบ้านคุณได้อย่างมืออาชีพ เปรียบเสมือนมีช่างผู้เชี่ยวชาญอยู่ข้างกาย มอบความอุ่นทุกครั้งที่บ้านเกิดปัญหาแบบไม่คาดฝัน!